Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:

A. Anh, Pháp, Mỹ.

B. Liên Xô, Mỹ, Anh.

C. Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.

D. Nga, Mỹ, Anh.

Câu 2. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn

A. đã hoàn toàn kết thúc.

B. bước vào giai đoạn kết thúc.

C. đang diễn ra vô cùng ác liệt.

D. bùng nổ và ngày càng lan rộng

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

A. Oa-sinh-tơn (Mĩ).

B. Pốt-xđam (Đức).

C. Ianta (Liên Xô).

D. Luân Đôn (Anh).

Câu 4. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần?

A. Ban thư kí.

B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác.

D. Đại hội đồng.

Câu 5. Việc phân chia khu vực chiếm đóng của các nước trong phe Đồng minh tại Hội nghị Ianta năm 1945 đối với các nước Đông Nam Á và Nam Á

A. thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh.

B. do Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát.

C. vẫn thuộc pham vi của các nước phương Tây.

D. tam thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân. 

Câu 6. Vấn đề không được đặt ra trước các cường quốc đồng minh để giải quyết trong Hội nghị Ianta là

A. khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

B. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

C. phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

D. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

Câu 7. Hội nghị Ianta quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ngoại trừ

A. Hợp tác giữa các nước nhằm khôi phục lại đất nước sau Chiến tranh.

B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

C. thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 8. Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống quân phiệt Nhật Bản ở châu Á, ngoại trừ việc

A. khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905).

B. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

C. trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin.

D. giữ nguyên hiện trạng của Trung Quốc và Mông Cổ.

Câu 9. Hội nghị Ianta (2-1945) nêu quyết định: tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật nhằm

A. tránh nguy cơ chiến tranh thế giới.

B. để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

C. để bảo vệ hòa bình thế giới.

D. trả thù bọn phát xít gây chiến tranh.

Câu 10. Liên Xô là một trong 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có vai trò quốc tế như thế nào?

A. Đã duy trì được trật tự thế giới “hai cực” sau chiến tranh lạnh.

B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mĩ đối với tổ chức Liên hợp quốc.

C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. Xây dựng Liên hợp quốc thành tổ chức chính trị quốc tế năng động. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

C

D

C

A

A

D

B

B

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 4.

Cách giải:

Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

 Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:

+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.

+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

+Việc phân chia thành quả chiến thắng.

- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp môt kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi hiến chương quy định.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 4, loại trừ.

Cách giải:

 Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:

+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.

+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

+ Việc phân chia thành quả chiến thắng.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp:Sgk trang 5, loại trừ.

Cách giải:

Những quyết đinh của Hội nghị Ianta bao gồm:

 - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

- Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

- Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

- Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 5, loại trừ.

Cách giải:

Ở châu Á, Hội nghị Ianta chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật bao gồm:

- Giữ nguyên trạng Mông Cổ.

- Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904.

- Trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin.

- Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp:Sgk trang 5 suy luận.

Cách giải:

Mục tiêu của Hội nghị Ianta là làm sao để đánh bại chủ nghĩa phát xít để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Để làm được điều này, khối Đồng minh chống phát xít cần tăng cường hoạt động hơn nữa, trong thời gian 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, :Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở châu Á.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ là đứng đầu hai phe là Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Liên Xô và Mĩ là hai cường quốc đứng đầu hai cực, chỉ cần một bên suy yếu thì bên kia sẽ thao túng nhiều vấn đề chính trị.

Trong khi đó, thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bao gồm 5 quốc gia: Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc. Nếu không có Liên Xô thì chắc chắn Mĩ sẽ thao túng tổ chức này. Bằng chứng ở việc, sau năm 1991 khi Liên Xô tan rã thì Mĩ đã hướng tới trật tự thế giới “đơn cực” nhằm chi phối và lãnh đạo toàn thế giới.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.