Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Câu 1. Cơ quan hành chính - tổ chức của Liên hợp quốc là

A. Đại hội đồng.

B. Hội đồng bảo an.

C. Ban thư kí.

D. Hội đồng quản thác.

Câu 2. Mục đích của Liên hợp quốc được nêu rõ trong Hiến chương là

A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

C. duy trì hoà bình và an ninh thế giới

D. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết giữa các dân tộc

Câu 3. Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ chắc chắn được thông qua  khi

A. Chỉ có ít nước bỏ phiếu chống.

B. Không có nước nào bỏ phiếu chống

C. Không có nước nào bỏ phiếu.

D. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận.

Câu 4. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là

A. Hội đồng Bảo an.

B. Ban Thư ký.

C. Đại Hội đồng.

D. Tòa án quốc tế

Câu 5. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), vấn đề của Trung Quốc được giải quyết như thế nào?

A. Trung Quốc cần trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ

B. Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia trung lập

C. Trung Quốc thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây

D. Trung Quốc thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.

Câu 6. Liên Hợp quốc hoạt động không dựa trên nguyên tắc nào sau đây

A. Hợp tác phát triển có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của hội nghị Ianta

A. Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản

C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình an ninh thế giới

D. Thành lập Toà án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh

Câu 8. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?

A. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.

B. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô - Mĩ tại các khu vực trên thế giới.

C. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau

D. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau

Câu 9. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) là

A. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.

B. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu.

C. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 10. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

B. Một trật tự thế giới hoàn toàn do CNTB thao túng.

C. Một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: XHCN và TBCN.

D. Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị các nước bại trân và các dân tộc thuộc địa. 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

A

A

A

D

B

B

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 7

Cách giải:

Trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc thì Ban thư kí là cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm.

Chọn đáp án: C

Câu 2:

Phương pháp: Sgk trang 7

Cách giải:

Hiến chương của Liên Hiệp Quốc là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc. Hiến chương nếu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Chọn đáp án: C

Câu 3:

Phương pháp: Sgk trang 7

Cách giải:

Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc được thông qua khi không có nước nào bỏ phiếu trống cũng đồng nghĩa với việc nếu có một nước bỏ phiếu trống thì quyết định sẽ không được thông qua.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 7

Cách giải:

Hội đồng bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Mọi quyết định của Hội đồng bảo an phải được sự nhất trí của năm nước Ủy viên thường trực là Liên Xô (nay là Liên Bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Chọn đáp án: A

Câu 5:

Phương pháp: Sgk trang 5

Cách giải:

Trong hội nghị Ianta, đã quyết định: “Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ; chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng cộng sản và các đảng phái dân chủ, trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ” (sgk trang 5).

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 7, loại trừ.

Cách giải:

Tổ chức Liên hợp quốc hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc sau:

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

Chọn đáp án: A

Câu 7:

Phương pháp: Sgk trang 5, loại trừ.

Cách giải:

Các quyết định của hội nghị Ianta bao gồm:

- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít , phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Chọn đáp án: D

Câu 8:

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

- Hai cường quốc Liên Xô và Mĩ đứng đầu hai phe Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, mỗi bên có vùng ảnh hưởng khác nhau ở các khu vực trên thế giới.

- Sự phân chia ảnh hưởng đó thuộc nội dung của hội nghị Ianta.

=> Trât tự Ianta được gọi là trật tự hai cực.

Chọn đáp án: B

Câu 9:

Phương pháp: phân tích.

Cách giải:

Việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu va nội dung gây tranh cãi nhiều nhất giữa các nước vì nó liên quan đến quyền lợi của từng nước. Đây cũng là lí do làm cho hội nghị diễn ra gay go, căng thẳng. Thực chất của Hội nghị là cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt, để phân chia phạm vị thế lực, phân chia thành quả chiến tranh của các lực lượng mạnh, giữ vai trò chủ chốt nhất trong chiến tranh. Sự phân chia đó có liên quan đến hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau này.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: Sgk trang 71, phân tích.

Cách giải:

Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là trật tự hai cực Ianta. Đặc trưng cúa trật tự này đó là thế giới bị chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa .

Chon đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.