Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 103

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 93, 94, 95

Lập phương trình chính tắc của elip (E) đi qua hai điểm M(0 ; 3) Trong mặt phẳng, xét đường elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 87, 88, 89

a) Tính khoảng cách từ gốc toạ độ C(0;0) đến điểm M(3 ; 4) trong mặt phẳng toạ độ Oxy. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, nêu mối liên hệ giữa x và y để: Viết phương trình đường tròn tâm I(6 ; - 4) đi qua điểm A(8 ; – 7). Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(1; 2), B(5; 2), C(1 ; – 3).

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 81, 82

Nêu vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng Xét vị trí tương đối của đường thẳng d: x + 2y – 2 = 0 với mỗi đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 73, 74

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Cho đường thẳng có phương trình tham số

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 67, 68

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy (Hình 18), cho hai vectơ Trong bài toán mở đầu, hãy tìm tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 2 giờ.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 60

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy (Hình 2), hãy: a) Tìm hoành độ và tung độ của điểm A. b) Nêu cách xác định toạ độ của điểm M tuỳ ý.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 103

Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 96, 97, 98

Viết phương trình hypebol sau đây dưới dạng chính tắc

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 90

Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 83, 84

Quan sát Hình 40a và đọc tên một góc nhọn trong bốn góc đó. a) Quan sát Hình 41a, Hình 41b, hãy nhận xét về độ lớn của góc giữa hai đường thẳng Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng Tính số đo góc giữa hai đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 75, 76

Cho đường thẳng có phương trình tổng quát ax + bx + c = 0 (a hoặc b khác 0). Nêu nhận xét về vị trí tương đối của đường thẳng với các trục toạ độ trong môi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 69

b) Tìm tọa độ của M theo tọa độ của A và B Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G ( minh họa ở Hình 20) Cho hai điểm A(2; 4) và M(5 ; 7). Tìm toạ độ điểm B sao cho M là trung điểm đoạn thẳng AB. Cho ba điểm A(-1; 1), B(1;5), G(1 ; 2).

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 61, 62, 63

Cho điểm M trong mặt phẳng toạ độ Oxy. a) Vē vecto OM b) Nêu cách xác định toạ độ của điểm M.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 103

Tọa độ tâm I của đường tròn

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 99, 100

Viết phương trình các parabol sau đây dưới dạng chính tắc:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 91

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 85

a) Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng MH. b) Viết phương trình tham số của đường thẳng MH. c) Tìm toạ độ của H. Từ đó, tính độ dài đoạn thẳng MH.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 79

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm A(-1; 2) và

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 70

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho i và j là vectơ đơn vị trên trục hoành Ox và ở trên trục tung Oy

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất