Bài 3. Phương trình đường thẳng Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục I trang 73, 74

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Cho đường thẳng có phương trình tham số

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 75, 76

Cho đường thẳng có phương trình tổng quát ax + bx + c = 0 (a hoặc b khác 0). Nêu nhận xét về vị trí tương đối của đường thẳng với các trục toạ độ trong môi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 79

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm A(-1; 2) và

Xem chi tiết

Bài 2 trang 79

Lập phương trình đường thẳng trong các Hình 34,35,36,37:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 80

Cho đường thẳng d có phương trình tham số là

Xem chi tiết

Bài 4 trang 80

Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát là: x - 2y – 5 = 0. a) Lập phương trình tham số của đường thẳng d. b) Tìm toạ độ điểm M thuộc d sao cho OM = 5 với O là gốc toạ độ. c) Tìm toạ độ điểm N thuộc d sao cho khoảng cách từ N đến trục hoành Ox là 3.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 80

Cho tam giác ABC, biết A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát của: a) Ba đường thẳng AB, BC, AC; b) Đường trung trực cạnh AB; c) Đường cao AH và đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 80

Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập.

Xem chi tiết