Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 53

Cho mẫu số liệu: 1 2 4 5 9 10 11 a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 46, 47, 48, 49, 50

Xét phép thử “Gieo một xúc xắc một lần”, kết quả có thể xảy ra của phép thử là số chấm trên mặt xuất hiện của xúc xắc. Viết tập hợp 2 các kết quả có thể xảy ra của phép thử trên. Có 5 bông hoa màu trắng, 5 bông hoa màu vàng và 6 bông hoa màu đỏ. Người ta chọn ra 4 bông hoa từ các bông hoa trên. Tính xác suất của biến cố “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu”.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 42, 43

Xét sự kiện “Kết quả của hai lần tung đồng xu là giống nhau”. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”. Tính xác suất của biến cố nói trên.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 35, 36

Kết quả của 11 lần đo được thống kê trong mẫu số liệu sau: a) Tìm hiệu giữa số đo lớn nhất và số đo nhỏ nhất.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 27, 28

Kết quả đo chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của 5 bạn nam tổ I là: Quan sát Bảng 1 và giải thích tại sao số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu là 3,43.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 21

Hoá đơn tiền điện tháng 4/2021 của gia đình bác Mai là 763 951 đồng. Trong thực tế, bác Mai đã thanh toán (hoá đơn) bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 764 000 đồng. Tại sao bác Mai không thể thanh toán bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 763 951 đồng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53

Bảng 6 thống kê số áo sơ mi nam bán được của một cửa hàng trong một tháng.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 51

Có 15 bông hoa màu trắng và 15 bông hoa màu vàng. Người ta chọn ra đồng thời 10 bông hoa. Tính xác suất của biến cố “Trong 10 bông hoa được chọn ra có ít nhất một bông màu trắng”.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 43, 44, 45

Xét sự kiện “Tổng số chấm trong hai lần gieo xúc xắc bằng 8”. Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Số chấm trong hai lần gieo đều là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố đó.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 37, 38

Số liệu thống kê kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng là: 8 6 7 5 9 (3) (xem Bảng 4). Mẫu số liệu về thời gian (đơn vị: giây) chạy cự li 500 m của 5 người là:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 28, 29

Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 9 học sinh như sau: Nhiệt độ buổi tối ở Hà Nội ngày 21/11/2021 lúc 20 giờ, 21 giờ, 22 giờ, 23 giờ lần lượt là 26, 25, 23, 23 (đơn vị: °C). (Nguồn: https://accuweather.com)

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 22, 23, 24

Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính là 0,8 m. a) Viết công thức tính diện tích S của bồn hoa theo \(\pi \) và bán kính 0,8 m. b) Khi tính diện tích của bồn hoa, bạn Ngân lấy một giá trị gần đúng của m là 3,1 và được kết quả là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 53

Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 6 cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong một số năm (từ 1990 đến 2019).

Xem chi tiết

Bài 1 trang 52

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 chiếc thẻ từ trong hộp.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 45

Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố “Kết quả của hai lần tung là khác nhau”.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 39, 40

Mẫu số liệu về số lượng áo bán ra lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12 của một doanh nghiệp là:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 30, 31

Xét mẫu số liệu được xếp theo thứ tự tăng dần: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu:

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 22, 23, 24

Quy tròn số 3,141 đến hàng phần trăm rồi tính sai số tuyệt đối của số quy tròn. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 28,4156 biết Hãy tìm hiểu khối lượng của Trái Đất, Mặt Trời và viết kết quả dưới dạng số gần đúng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 54

Lớp 10A có 40 học sinh. Tỉ số phần trăm về phương tiện mà các bạn đến trường được mô tả như biểu đồ ở Hình 7.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 52

Một hộp có 4 tấm bìa cùng loại, mỗi tấm bìa được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4 hai tấm bìa khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm bìa từ trong hộp.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất