Giải mục III trang 22, 23, 24 SGK Toán 10 tập 2 - Cánh diều


Quy tròn số 3,141 đến hàng phần trăm rồi tính sai số tuyệt đối của số quy tròn. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 28,4156 biết Hãy tìm hiểu khối lượng của Trái Đất, Mặt Trời và viết kết quả dưới dạng số gần đúng.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 5

Quy tròn số 3,141 đến hàng phần trăm rồi tính sai số tuyệt đối của số quy tròn.

Lời giải chi tiết:

Khi quy tròn số 3,141 đến hàng phần trăm ta được số 3,14 và sai số tuyệt đối của số quy  tròn là\(|3,141{\rm{ }}-{\rm{ }}3,14|{\rm{ }} = {\rm{ }}0,001{\rm{ }} < 0,005\).

Do vậy, số quy tròn 3,14 là số gần đúng của 3,141 với độ chính xác 0,005.

Quảng cáo
decumar

Hoạt động 6

Cho số gần đúng a = 1,2345 với độ chính xác 0,005. Hãy đọc hai yêu cầu sau và cho biết hai yêu cầu đó khác nhau như thế nào: 

a) Quy tròn số gần đúng a = 1,2345 đến hàng phần trăm 

b) Quy tròn số gần đúng a = 1,2345.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu ở câu a) là quy tròn đến hàng phần trăm còn yêu cầu ở câu b) chỉ yêu cầu quy tròn tức là ta phải quy tròn số với độ chính xác đã cho.

Luyện tập – vận dụng 1

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 28,4156 biết \(\overline a  = 28,4156 \pm 0,0001\)

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(0,0000 < d = 0,0001 < 0,001\) nên hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần nghìn.

+) Vậy ta quy tròn a đến hàng phần nghìn. Số quy tròn của a là: 28,416.

Luyện tập – vận dụng 2

Sử dụng máy tính cầm tay, tính \(\sqrt[3]{{15}}:5 - 2\) (trong kết quả lấy hai chữ số ở phần thập phân).

Lời giải chi tiết:

Bằng máy tính cầm tay, ta tính được kết quả là: \(\sqrt[3]{{15}}:5 - 2 \approx  - 1,51\)

Luyện tập – vận dụng 3

Hãy tìm hiểu khối lượng của Trái Đất, Mặt Trời và viết kết quả dưới dạng số gần đúng.

Lời giải chi tiết:

+) Khối lượng của Trái Đất là: \(5,9722{\rm{ }} \times {\rm{ }}{10^{24}}{\rm{ }}\left( {kg} \right)\)

+) Khối lượng của Mặt Trời là: \(1,{9891.10^{30}}(kg)\)


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

  Quy tròn số – 3,2475 đến hàng phần trăm. Số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu?

 • Giải bài 2 trang 26 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

  Viết số quy tròn của mỗi số gần đúng sau với độ chính xác d a) 30,2376 với d= 0,009, b) 2,3512082 với d=0,0008,

 • Giải bài 3 trang 26 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều

  Ta đã biết 1 inch (kí hiệu là in) là 2,54 cm. Màn hình của một chiếc ti vi có dạng hình chữ nhật với độ dài đường chéo là 32 in, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16: 9. Tìm một giá trị gần đúng (theo đơn vị inch) của chiều dài màn hình ti vi và tìm sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng đó.

 • Giải mục II trang 22, 23, 24 SGK Toán 10 tập 2 - Cánh diều

  Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính là 0,8 m. a) Viết công thức tính diện tích S của bồn hoa theo \(\pi \) và bán kính 0,8 m. b) Khi tính diện tích của bồn hoa, bạn Ngân lấy một giá trị gần đúng của m là 3,1 và được kết quả là:

 • Giải mục I trang 21 SGK Toán 10 tập 2 - Cánh diều

  Hoá đơn tiền điện tháng 4/2021 của gia đình bác Mai là 763 951 đồng. Trong thực tế, bác Mai đã thanh toán (hoá đơn) bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 764 000 đồng. Tại sao bác Mai không thể thanh toán bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 763 951 đồng?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.