Bài 6. Ba đường conic Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục I trang 93, 94, 95

Lập phương trình chính tắc của elip (E) đi qua hai điểm M(0 ; 3) Trong mặt phẳng, xét đường elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 96, 97, 98

Viết phương trình hypebol sau đây dưới dạng chính tắc

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 99, 100

Viết phương trình các parabol sau đây dưới dạng chính tắc:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 102

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 102

Tìm tọa độ các giao điểm của (E) với trục Ox, Oy và tọa độ các tiêu điểm của (E).

Xem chi tiết

Bài 3 trang 102

Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết tọa độ hai giao điểm

Xem chi tiết

Bài 4 trang 102

Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 102

Những phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 102

Tìm tọa độ các tiêu điểm của đường hypebol trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 102

Viết phương trình chính tắc của hypebol

Xem chi tiết

Bài 8 trang 102

Những phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của parabol?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 102

Tìm tọa độ tiêu điểm và viết phương trình đường chuẩn của đường parabol trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 102

Viết phương trình chính tắc của đường parabol, biết tiêu điểm F(6;0)

Xem chi tiết

Bài 11 trang 102

Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình 63). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc của parabol đó.

Xem chi tiết