Bài 2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

I. Hàm số bậc hai II. Đồ thị hàm số bậc hai

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 39

Cầu cảng Sydney là một trong những hình ảnh biểu tượng của thành phố Sydney và nước Australia. Độ cao y(m) của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney có thể biểu thị theo độ dài x(m) tính từ chân cầu bên trái dọc theo đường nối với chân cầu bên phải như sau (Hình 10):

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 39

a) Viết công thức xác định hàm số trên về dạng đa thức theo lũy thừa với số mũ giảm dần của x. b) Bậc của đa thức trên bằng bao nhiêu? Cho hai ví dụ về hàm số bậc hai.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 39, 40, 41, 42

a) Tìm giá trị y tương ứng với giá trị của x trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 43, 44

Trong bài toán ở phần mở đầu, độ cao y (m) của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem lời giải

Bài 1 trang 43

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai? Với những hàm số bậc hai đó, xác định a,b,c lần lượt là hệ số của x^2, hệ số của x và hệ số tự do.

Xem lời giải

Bài 2 trang 43

Xác định parabol y = ax^2 + bx + 4 trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 43

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 43

Cho đồ thị hàm số bậc hai ở Hình 15.

Xem lời giải

Bài 5 trang 43

Nêu khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của mỗi hàm số sau

Xem lời giải

Bài 6 trang 43

Khi du lịch đến thành phố St. Louis (Mỹ), ta sẽ thấy một cái cổng lớn có hình parabol hướng bề lõm xuống dưới, đó là cổng Arch.

Xem lời giải