Giải mục III trang 43, 44 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Luyện tập – vận dụng 4 trang 43 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Trong bài toán ở phần mở đầu, độ cao y (m) của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ cao y là tung độ của đỉnh parabol.

Lời giải chi tiết

Hàm số biểu diễn đồ thị \(y =  - 0,00188{\left( {x - 251,5} \right)^2} + 118\)

\(\begin{array}{l}{\left( {x - 251,5} \right)^2} \ge 0\\ \Leftrightarrow  - 0,00188{\left( {x - 251,5} \right)^2} \le 0\\ \Leftrightarrow  - 0,00188{\left( {x - 251,5} \right)^2} + 118 \le 118\end{array}\)

Khi đó độ cao y (m) của một điểm thuộc vòng cung thành cầu cảng Sydney đạt giá trị lớn nhất là \(y = 118\left( m \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm