Bài 4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục I trang 81, 82

Nêu vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng Xét vị trí tương đối của đường thẳng d: x + 2y – 2 = 0 với mỗi đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 83, 84

Quan sát Hình 40a và đọc tên một góc nhọn trong bốn góc đó. a) Quan sát Hình 41a, Hình 41b, hãy nhận xét về độ lớn của góc giữa hai đường thẳng Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng Tính số đo góc giữa hai đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 85

a) Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng MH. b) Viết phương trình tham số của đường thẳng MH. c) Tìm toạ độ của H. Từ đó, tính độ dài đoạn thẳng MH.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 86

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau

Xem chi tiết

Bài 2 trang 86

Tính số đo góc giữa hai đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 86

Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 86

Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 86

Cho ba điểm A(2;- 1), B(1 ; 2) và C(4;- 2). Tính số đo góc BAC và góc giữa hai đường thẳng AB, AC.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 86

Cho ba điểm A(2;4), B(-1; 2) và C(3;-1). Viết phương trình đường thẳng đi qua B đồng thời cách đều A và C.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 86

Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng toạ độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau khi xuất phát t (giờ)

Xem chi tiết