Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi khởi động trang 44

Để xây dựng phương án kinh doanh cho một loại sản phẩm, doanh nghiệm tính toán lợi nhuận y (đồng) theo công thức sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 44, 45

a) Quan sát Hình 17 và cho biết dấu của tam thức bậc hai f(x) = x^2 - 2x + 2 b) Quan sát Hình 20 và cho biết dấu của tam thức bậc hai f(x) = - x^2 + 4x - 4

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 46, 47

Xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau: Lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai: f(x)= -x^2 - 2x + 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 48

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48

Tìm nghiệm và lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai f(x) với đồ thị được cho ở mỗi Hình 224a, 24b, 24c.

Xem lời giải

Bài 3 trang 48

Xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 48

Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá là 300 000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5 000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

Xem lời giải

Bài 5 trang 48

Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất

Xem lời giải