Giải bài 2 trang 65 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều


Đề bài

Tìm tọa độ của các vecto sau:

a) \(\overrightarrow a  = 3\overrightarrow i \) b) \(\overrightarrow b  =  - \overrightarrow j \)

c) \(\overrightarrow c  = \overrightarrow i  - 4\overrightarrow j \) d) \(\overrightarrow d  = 0,5\overrightarrow i  + \sqrt 6 \overrightarrow j \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: \(\overrightarrow u {\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {a;{\rm{ }}b} \right) \Leftrightarrow \overrightarrow u  = a\overrightarrow i  + b\overrightarrow j \)

Lời giải chi tiết

a) Vì \(\overrightarrow a  = 3\overrightarrow i \)nên \(\overrightarrow a  = \left( {3;0} \right)\)

b) Vì \(\overrightarrow b  =  - \overrightarrow j \)nên \(\overrightarrow b  = \left( {0; - 1} \right)\)

c) Vì \(\overrightarrow c  = \overrightarrow i  - 4\overrightarrow j \)nên \(\overrightarrow c  = \left( {1; - 4} \right)\)

d) Vì \(\overrightarrow d  = 0,5\overrightarrow i  + \sqrt 6 \overrightarrow j \)nên \(\overrightarrow d  = \left( {0,5;\sqrt 6 } \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.