Câu 4.62 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.62 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình:

 

LG a

\(\left( {x - 1} \right)\sqrt {{x^2} - x - 2}  \ge 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Nhận xét \(x = -1\) và \(x = 2\) là nghiệm của phương trình \({x^2} - x - 2 = 0.\)

Nếu \(x ≠ -1\) và \(x ≠ 2\) thì bất phương trình tương đương với hệ

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 1 \ge 0}\\{{x^2} - x - 2 > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 1}\\{x <  - 1\,\,\,hoặc\,\,\,x > 2.}\end{array}} \right.\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

\(S = \left[ {2; + \infty } \right) \cup \left\{ { - 1} \right\}.\)

 

LG b

\(\dfrac{{\sqrt { - {x^2} + x + 6} }}{{2{ {x + 5}}}} \ge \dfrac{{\sqrt { - {x^2} + x + 6} }}{{x - 4}}.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(T = \left[ { - 2;3} \right].\)

 

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Bất phương trình bậc hai

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.