Câu 4.59 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.59 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình :

 

LG a

 \(2{{ {x}}^2} - 7{ {x}} - 15 \ge 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Xét tam thức \(f\left( { {x}} \right) = 2{{ {x}}^2} - 7{ {x}} - 15\) có \(a = 2 > 0\) và \(\Delta  = 49 + 120 = 169 = {13^2}\) nên tam thức có hai nghiệm \({x_1} =  - \dfrac{3}{2},{x_2} = 5.\) Do đó bất đẳng thức có tập nghiệm là : \(\left( { - \infty \dfrac{{ - 3}}{2}} \right] \cup \left[ {5; + \infty } \right)\)

 

LG b

\(12{x^2} - 17{ {x - 105  <  0}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Nghiệm bất phương trình là \( - \dfrac{7}{3} < x < \dfrac{{15}}{4}.\)

 

LG c

\(x\left( {{ {x}} + 5} \right) \le 2\left( {{x^2} + 2} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

 Tập nghiệm bất phương trình là \(\left( { - \infty ;1} \right] \cup \left[ {4; + \infty } \right).\)

 

LG d

\(2{\left( {x + 2} \right)^2} - 3,5 \ge 2{ {x}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Bất phương trình được biến đổi thành \({\left( {2{ {x}} + 3} \right)^2} \ge 0\) nên tập nghiệm là số thực R.

 

LG e

\(\dfrac{1}{3}{x^2} - 3{ {x}} + 6 < 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Nghiệm bất phương trình là \(3 < x < 6.\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Bất phương trình bậc hai

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.