Câu 4.61 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao


Đề bài

Tìm các giá trị nguyên không âm của x thỏa mãn bất phương trình:

\(\dfrac{{x + 3}}{{{x^2} - 4}} - \dfrac{1}{{x + 2}} < \dfrac{{2{ {x}}}}{{2{ {x}} - {x^2}}}.\)

 

Lời giải chi tiết

Bất phương trình được biến đổi thành \(\dfrac{{2{ {x}} + 9}}{{\left( {{ {x}} - 2} \right)\left( {{ {x}} + 2} \right)}} < 0\), với \(x ≠ 0\).

Suy ra tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

\(S = \left( { - \infty ; - \dfrac{9}{2}} \right) \cup \left( { - 2;0} \right) \cup \left( {0;2} \right).\)

Do đó, giá trị nguyên không âm của x thỏa mãn bất phương trình là \(x = 1\).

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Bất phương trình bậc hai

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.