Bài thực hành mục I trang 132, 133, 134 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài thực hành mục I Bài tập thực hành trang 132, 133, 134 VBT Sinh học 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Hoàn thành bảng 56.1.

Lời giải chi tiết:

Bảng 56.1. Các nhân tố sinh thái trong môi trường điều tra ô nhiễm

Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh

Hoạt động của con người trong môi trường

Nước

Không khí

Đất

Nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông

Con người

Vi sinh vật

Động vật

Thực vật

Sản xuất vật chất

Sinh hoạt

Bài tập 2

Hoàn thành bảng 56.2.

Lời giải chi tiết:

Bảng 56.2. Điều tra tình hình và mức độ ô nhiễm

Bài tập 3

Hoàn thành bảng 56.3.

Lời giải chi tiết:

Bảng 56.3. Điều tra tác động của con người tới môi trường

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí