Bài tập mục II trang 72,73 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 72,73 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập mục II

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép ……………… từ cá thể của một loài sang cá thể của loài khác. Kĩ thuật gen gồm …………….. cơ bản là: tách; cắt, nối để tạo ADN tái tổ hợp; đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng …………….. Trong sản xuất, công nghệ gen được ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm sinh học, tạo ra các ……………… và động vật biến đổi gen.

Công nghệ sinh học là một ngành công nghệ sử dụng ……………… và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. Công nghệ sinh học gồm 7 lĩnh vực là: Công nghệ …………, Công nghệ tế bào, Công nghệ enzim, Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, Công nghệ sinh học xử lí môi trường, Công nghệ gen, Công nghệ ………………

Lời giải chi tiết:

Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể của một loài sang cá thể của loài khác. Kĩ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản là: tách; cắt, nối để tạo ADN tái tổ hợp; đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen. Trong sản xuất, công nghệ gen được ứng dụng trong việc tạo ra các sản phẩm sinh học, tạo ra các giống cây trồng và động vật biến đổi gen.

Công nghệ sinh học là một ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. Công nghệ sinh học gồm 7 lĩnh vực là: Công nghệ lên men , Công nghệ tế bào, Công nghệ enzim, Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, Công nghệ sinh học xử lí môi trường, Công nghệ gen, Công nghệ sinh học y – dược.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí