Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x - 3y + 1 = 0

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng \(4x - 3y + 1 = 0\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 4t \hfill \cr
y = - 3 - 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 4t \hfill \cr
y = - 3 + 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = - 4t \hfill \cr
y = - 3 - 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 8t \hfill \cr
y = - 3 + t \hfill \cr} \right. \cr} \)                                        

Giải

Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng \(4x - 3y + 1 = 0\) là \(\overrightarrow n  = (4\,;\, - 3)\) .

Chọn (A).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu