Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao


Điểm nào là tiêu điểm của parabol sau đây?

Đề bài

Điểm nào là tiêu điểm của parabol \({y^2} = 5x?\) 

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,F\left( {5;0} \right) \cr 
& (B)\,\,\,F\left( {{5 \over 2};0} \right) \cr 
& (C)\,\,\,F\left( { \pm {5 \over 4};0} \right) \cr 
& (D)\,\,\,F\left( {{5 \over 4};0} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có \(p = {5 \over 2}\) .

Tiêu điểm của parabol là \(F\left( {{5 \over 4}\,;\,0} \right)\) . Chọn (D).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí