Bài 4 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình 

\(\left\{ \matrix{
x = - 1 + 2t \hfill \cr 
y = 3 - t \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\overrightarrow n = \left( {2; - 1} \right) \cr 
& (B)\,\,\,\overrightarrow n = \left( { - 1;2} \right) \cr 
& (C)\,\,\,\overrightarrow n = \left( {  1;-2} \right) \cr 
& (D)\,\,\,\overrightarrow n = \left( {1;2} \right) \cr} \)

Lời giải chi tiết

Đường thẳng đã cho có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (2\,;\, - 1)\)  nên có vec tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n  = (1\,;\,2)\) .

Chọn (D).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.