Bài 16 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao


Elip sau có tiêu cự là bao nhiêu?

Đề bài

Elip \((E):{{{x^2}} \over {{p^2}}} + {{{y^2}} \over {{q^2}}} = 1\) , với p > q > 0 , có tiêu cự là bao nhiêu?

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,p + q; \cr 
& (B)\,\,\,{p^2} - {q^2}; \cr 
& (C)\,\,\,p - q; \cr 
& (D)\,\,\,2\sqrt {{p^2} - {q^2}} . \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(a = p\,,\,b = q\,,\,c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt {{p^2} - {q^2}} \) .

Tiêu cự \(2c = 2\sqrt {{p^2} - {q^2}} \)

Chọn (D).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí