Bài 6 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đường thẳng nào song song với đường thẳng x - 3y +4 = 0

Đề bài

Đường thẳng nào song song với đường thẳng \(x - 3y +4 = 0\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 + t \hfill \cr 
y = 2 + 3t \hfill \cr} \right. \cr 
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 - t \hfill \cr 
y = 2 + 3t \hfill \cr} \right. \cr 
& (C)\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 - 3t \hfill \cr 
y = 2 + t \hfill \cr} \right. \cr 
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 - 3t \hfill \cr 
y = 2 - t \hfill \cr} \right. \cr} \)

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \(x - 3y +4 = 0\) có VTPT (1;-3) nên VTCP là \(\overrightarrow u \,(3\,;\,1)\).

Trong các ĐA đã cho chỉ có đường thẳng đáp án D có VTCP (-3;-1) cùng phương với \(\overrightarrow u \,(3\,;\,1)\).

Do đó 2 đt song song.

Chọn (D).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí