Bài 6 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Đường thẳng nào song song với đường thẳng x - 3y +4 = 0

Đường thẳng nào song song với đường thẳng \(x - 3y +4 = 0\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 + t \hfill \cr
y = 2 + 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 - t \hfill \cr
y = 2 + 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 - 3t \hfill \cr
y = 2 + t \hfill \cr} \right. \cr
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 - 3t \hfill \cr
y = 2 - t \hfill \cr} \right. \cr} \)                                                                   

Giải

Đường thẳng \(x - 3y +4 = 0\) có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \,(3\,;\,1)\) .

Chọn (D).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu