Bài 7 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Đường thẳng nào song song với đường thẳng 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr 
y = - 1 + 2t \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr 
y = 2t \hfill \cr} \right. \cr 
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr 
y = - 2t \hfill \cr} \right. \cr 
& (C)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 - 2t \hfill \cr 
y = t \hfill \cr} \right. \cr 
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + 4t \hfill \cr 
y = 2t \hfill \cr} \right. \cr} \)

Lời giải chi tiết

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr 
y = - 1 + 2t \hfill \cr} \right.\) là \(\overrightarrow u \left( { - 1;2} \right)\)

Trong các ĐA đã cho chỉ có đường thẳng đáp án B là có VTCP (1;-2) cùng phương với \(\overrightarrow u \left( { - 1;2} \right)\).

Chọn (B).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.