Bài 7 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Đường thẳng nào song song với đường thẳng

Đường thẳng nào song song với đường thẳng 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr
y = - 1 + 2t \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr
y = 2t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr
y = - 2t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 - 2t \hfill \cr
y = t \hfill \cr} \right. \cr
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + 4t \hfill \cr
y = 2t \hfill \cr} \right. \cr} \)                                           

Giải


Véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(\left\{ \matrix{
x = 3 - t \hfill \cr 
y = - 1 + 2t \hfill \cr} \right.\) là \(\overrightarrow u \left( { - 1;2} \right)\)

Chọn (B).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu