Bài 23 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol

Đề bài

Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol \({y^2} = -4x?\)

\(\eqalign{
& (A)\;\;\,x = 4 \cr 
& (B)\,\,\,x = - 2 \cr 
& (C)\,\,\,x = \pm 1 \cr 
& (D)\,\,\,x = - 1 \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có \(p=2\). Phương trình đường chuẩn \(x + \frac{p}{2} = 0\) hay \(x+1=0\)\( \Leftrightarrow x =  - 1\).

Chọn (D).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí