Bài 55 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao


Cho phương trình p(x + 1) - 2x = p2 + p - 4. Tìm các giá trị của p để:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình \(p(x + 1) - 2x = {p^2} + p - 4\). Tìm các giá trị của p để:

LG a

Phương trình nhận 1 làm nghiệm;

Phương pháp giải:

Thay x=1 vào phương trình tìm p.

Lời giải chi tiết:

\(x = 1\) là nghiệm phương trình:

\(\Leftrightarrow p\left( {1 + 1} \right) - 2.1 = {p^2} + p - 4\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow 2p - 2 = {p^2} + p - 4 \cr&\Leftrightarrow {p^2} - p - 2 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
p = - 1 \hfill \cr 
p = 2 \hfill \cr} \right. \cr} \) 

LG b

Phương trình có nghiệm

Phương pháp giải:

Phương trình ax+b=0 có nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
a \ne 0\\
a = b = 0
\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(p(x + 1) – 2x ={p^2}+ p – 4 \)

\( \Leftrightarrow px + p - 2x = {p^2} + p - 4\)

\(⇔ (p – 2)x ={p^2}– 4\)

+ Nếu \(p ≠ 2\): phương trình có nghiệm \(x = \frac{{{p^2} - 4}}{{p - 2}}= p + 2\)

+ Nếu \(p = 2\) thì 0x=0 (luôn đúng) nên phương trình có vô số nghiệm

Vậy với mọi p, phương trình luôn có nghiệm.

Cách trình bày khác:

PT có nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
p - 2 \ne 0\\
\left\{ \begin{array}{l}
p - 2 = 0\\
{p^2} - 4 = 0
\end{array} \right.
\end{array} \right. \)\(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
p \ne 2\\
\left\{ \begin{array}{l}
p = 2\\
p = \pm 2
\end{array} \right.
\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
p \ne 2\\
p = 2
\end{array} \right. \)\(\Leftrightarrow p \in R\)

LG c

Phương trình vô nghiệm

Lời giải chi tiết:

Theo b) ta thấy: không có p nào thỏa mãn để phương trình vô nghiệm.

Cách trình bày khác:

PT vô nghiệm 

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
p - 2 = 0\\
{p^2} - 4 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
p = 2\\
p \ne \pm 2
\end{array} \right. \)

\(\Rightarrow p \in \emptyset \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.