Bài 3 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên R:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng các hàm số sau đây đồng biến trên \(\mathbb R\):

LG a

\(f\left( x \right) = {x^3} - 6{x^2} + 17x + 4;\)

Phương pháp giải:

Tính y' và chứng minh \(y'\ge 0\) với mọi x.

Lời giải chi tiết:

Tập xác định: \(D =\mathbb R\)

\(f'\left( x \right) = 3{x^2} - 12x + 17 > 0\) với mọi \(x \in \mathbb R\) (vì \(a > 0\) và \(\Delta ' =6^2-3.17=-15 < 0\))

Hàm số đồng biến trên \(\mathbb R\).

Chú ý:

Có thể biến đổi f'(x) như sau:

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = 3{x^2} - 12x + 17\\
= 3\left( {{x^2} - 4x + 4} \right) + 5\\
= 3{\left( {x - 2} \right)^2} + 5 > 0,\forall x
\end{array}\)

LG b

\(f\left( x \right) = {x^3} + x - \cos x - 4\)

Lời giải chi tiết:

Tập xác định: \(D =\mathbb R\)

\(f'\left( x \right) = 3{x^2} + 1 + \sin x\)

Vì \(- 1 \le \sin x \le 1 \Rightarrow 1 + \sin x \ge 0\) và \(3{x^2} \ge 0\) nên \(f'\left( x \right) \ge 0\) với mọi \(x \in \mathbb R\)

Với \(x = 0\) thì \(1 + \sin x = 1 > 0\) nên \(f'\left( x \right) > 0\,\,\,\forall x \in \mathbb R\)

Do đó hàm số đồng biến trên \(\mathbb R\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD