Bài 2 mục III trang 71 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 71 VBT Sinh học 9: Thế nào là công nghệ tế bào?

Đề bài

Thế nào là công nghệ tế bào? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Công nghệ tế bào là công nghệ ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

B. Công nghệ tế bào là công nghệ chuyên nghiên cứu và vận dụng những vấn đề liên quan tới tế bào

C. Công nghệ tế bào là công nghệ tạo ra cơ thể giống hoặc khác (trong trường hợp xử lí tế bào xôma) với dạng gốc

D. Cả A, B và C

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Khái niệm công nghệ tế bào

Lời giải chi tiết

Công nghệ tế bào là công nghệ ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí