Bài 2 mục III trang 101 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 101 VBT Sinh học 9: Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Đề bài

Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sinh vật biến nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

Sinh vật hằng nhiệt là sinh vật có nhiệt độ cơ thể tương đối ổn định và không phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt dộ môi trường

Lời giải chi tiết

Sinh vật hằng nhiệt là nhóm có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi của môi trường vì bản thân chúng có cơ chế điều chỉnh để nhiệt độ cơ thể luôn ở mức bình thường, giúp các hoạt động sinh lí, sinh hóa vẫn diễn ra ổn định ngay cả khi nhiệt độ môi trường sống bị biến đổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí