Bài 2 mục II trang 159 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 2 mục II Tiến hóa của thực vật và động vật trang 159 VBT Sinh học 9: Hãy ghép các chữ cái a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới Động vật vào cột ghi kết quả trong bảng 64.2.

Đề bài

Hãy ghép các chữ cái a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới Động vật vào cột ghi kết quả trong bảng 64.2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong sinh họctiến hóa là quá trình mà qua đó các sinh vật nhận được và truyền lại các đặc tính từ thế hệ này sang thế hệ khác

Lời giải chi tiết

Bảng 64.2. Trật tự tiến hóa của giới Động vật

Các ngành động vật

Trật tự tiến hóa

Cột ghi kết quả

a) Giun dẹp

b) Ruột khoang

c) Giun đốt

d) Động vật nguyên sinh

e) Giun tròn

g) Chân khớp

h) Động vật có xương sống

i) Thân mềm

1

2

3

4

5

6

7

8

1 – d

2 – b

3 – a

4 – e

5 – c

6 – i

7 – g

8 – h

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí