Bài 19 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Tính

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính  

LG a

\(\int\limits_0^1 {\sqrt {{t^5} + 2t} } \left( {2 + 5{t^4}} \right)dt;\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = \sqrt {{t^5} + 2t}  \Rightarrow {u^2} = {t^5} + 2t \) \(\Rightarrow 2udu = \left( {5{t^4} + 2} \right)dt\)

t

0

1

u

0

 \(\sqrt 3 \)

\(\int\limits_0^1 {\sqrt {{t^5} + 2t} } \left( {2 + 5{t^4}} \right)dt = \int\limits_0^{\sqrt 3 } {2{u^2}du}  \) \( = \left. {{{2{u^3}} \over 3}} \right| _0^{\sqrt 3 } \) \( = \dfrac{{2{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^3}}}{3} - 0= 2\sqrt 3 \)

LG b

\(\int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {x\sin {\rm{xcosx}}dx} .\) 

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\displaystyle I = \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {x\sin x\cos xdx} \) \(\displaystyle = {1 \over 2} \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {x\sin 2xdx} \)

Đặt 

\(\displaystyle \left\{ \matrix{
u = x \hfill \cr 
dv = \sin 2xdx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
du = dx \hfill \cr 
v = - {1 \over 2}\cos 2x \hfill \cr} \right.\)

Do đó \(\displaystyle I = \left. {{1 \over 2}\left( { - {1 \over 2}x\cos 2x} \right)} \right|_0^{{\pi  \over 2}} + {1 \over 4}\int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {\cos 2xdx }\) \(\displaystyle  = \frac{1}{2}\left( { - \frac{1}{2}.\frac{\pi }{2}\cos \pi  - 0} \right) + \frac{1}{4}.\left. {\frac{1}{2}\sin 2x} \right|_0^{\frac{\pi }{2}}\) \(\displaystyle = {\pi  \over 8}  + \left. {{1 \over 8}\sin 2x} \right|_0^{{\pi  \over 2}} \) \(\displaystyle  = \frac{\pi }{8} + \frac{1}{8}\left( {\sin \pi  - \sin 0} \right)= {\pi  \over 8}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.