Bài 17 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dùng phương pháp đổi biến số tính các tích phân sau:

LG a

\(\int\limits_0^1 {\sqrt {x + 1} dx;} \) 

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = \sqrt {x + 1}  \Rightarrow {u^2} = x + 1 \) \( \Rightarrow 2udu = dx.\)   

Đổi cận 

  

\(\int\limits_0^1 {\sqrt {x + 1} } dx = \int\limits_1^{\sqrt 2 } {u.2udu}\) \( = 2\int\limits_1^{\sqrt 2 } {{u^2}du} \) \( = \left. {2.{{{u^3}} \over 3}} \right|_1^{\sqrt 2 } = {2 \over 3}\left( {2\sqrt 2  - 1} \right)\)

LG b

\(\int\limits_0^{{\pi  \over 4}} {{{\tan x} \over {{{\cos }^2}x}}} dx;\)

Lời giải chi tiết:

 Đặt \(u = \tan x \Rightarrow du = {{dx} \over {{{\cos }^2}x}}\)

\(\int\limits_0^{{\pi  \over 4}} {{{\tan x} \over {{{\cos }^2}x}}} dx = \int\limits_0^1 {udu = } \left. {{{{u^2}} \over 2}} \right|_0^1 = {1 \over 2}\)

LG c

\(\int\limits_0^1 {{t^3}} {\left( {1 + {t^4}} \right)^3}dt;\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(\displaystyle u = 1 + {t^4} \Rightarrow du = 4{t^3}dt \) \(\displaystyle \Rightarrow {t^3}dt = {{du} \over 4}\)

\(\displaystyle \int\limits_0^1 {{t^3}\left( {1 + {t^4}} \right)} dt \) \(\displaystyle = {1 \over 4}\int\limits_1^2 {{u^3}} du = \left. {{1 \over 4}{{{u^4}} \over 4}} \right|_1^2 \) \(\displaystyle = {1 \over {16}}\left( {16 - 1} \right) = {{15} \over {16}}\)

LG d

\(\int\limits_0^1 {{{5x} \over {{{\left( {{x^2} + 4} \right)}^2}}}} dx;\)

Lời giải chi tiết:

 Đặt \(\displaystyle u = {x^2} + 4 \Rightarrow du = 2xdx \) \(\displaystyle \Rightarrow xdx = {1 \over 2}du\)

\(\displaystyle \int\limits_0^1 {{{5x} \over {{{\left( {{x^2} + 4} \right)}^2}}}} dx = {5 \over 2}\int\limits_4^5 {{{du} \over {{u^2}}}} \) \(\displaystyle = \left. {{5 \over 2}\left( { - {1 \over u}} \right)} \right|_4^5 \) \( = \dfrac{5}{2}\left( { - \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{4}} \right)\) \(\displaystyle  = {1 \over 8}\)

LG e

\(\int\limits_0^{\sqrt 3 } {{{4x} \over {\sqrt {{x^2} + 1} }}} dx;\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(u = \sqrt {{x^2} + 1}  \Rightarrow {u^2} = {x^2} + 1 \) \(\Rightarrow udu = xdx\)

\(\int\limits_0^{\sqrt 3 } {{{4x} \over {\sqrt {{x^2} + 1} }}} dx = 4\int\limits_1^2 {{{udu} \over u}}  = \left. {4u} \right|_1^2 = 4\)

LG f

\(\int\limits_0^{{\pi  \over 6}} {\left( {1 - \cos 3x} \right)} \sin 3xdx.\) 

Lời giải chi tiết:

Đặt \(\displaystyle u = 1 - \cos 3x \Rightarrow du = 3\sin 3xdx \) \(\displaystyle \Rightarrow \sin 3xdx = {1 \over 3}du\)

\(\displaystyle \int\limits_0^{{\pi  \over 6}} {\left( {1 - \cos 3x} \right)} \sin 3xdx \) \(\displaystyle = {1 \over 3}\int\limits_0^1 {udu = \left. {{{{u^2}} \over 6}} \right|} _0^1 = {1 \over 6}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.