Giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết các thành phần giống nhau, khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực

Loại tế bào

Thành phần tế bào

Giống nhau

Khác nhau

Tế bào động vật

 

 

Tế bào thực vật

 

Lời giải chi tiết

 

Loại tế bào

Thành phần tế bào

Giống nhau

Khác nhau

Tế bào động vật

- Màng tế bào

- Tế bào chất

- Nhân tế bào

 

- Không có các bào quan: Không bào; lục lạp

- Không có thành tế bào cellulose

Tế bào thực vật

- Có  thành tế bào cellulose

- Có không bào trung tâm

- Lục lạp thực hiện chức năng quang hợp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu