Bài 12.2 trang 32 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các nhận xét sau:

(1) Tế bào thực vật và tế bào động vật đều có các bào quan. 

(2) Lục lạp là bào quan có ở tế bào động vật.

(3) Tế bào động vật và tế bào thực vật đều có màng tế bào, tế bào chất và nhân. 

(4) Thành tế bào chỉ có ở tế bào động vật.

(5) Lục lạp mang sắc tố quang hợp, có khả năng hấp thụ ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu cơ.

Các nhận xét đúng là:

A. (1), (3), (5). 

B. (1), (2), (3). 

C. (2), (4), (5). 

D. (3), (4), (5).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(1) Tế bào thực vật và tế bào động vật đều có các bào quan. - Đ

(2) Lục lạp là bào quan có ở tế bào động vật. - S

(3) Tế bào động vật và tế bào thực vật đều có màng tế bào, tế bào chất và nhân. - Đ

(4) Thành tế bào chỉ có ở tế bào động vật. - S

(5) Lục lạp mang sắc tố quang hợp, có khả năng hấp thụ ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu cơ. - Đ

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu