Giải bài 12.1 trang 32 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tế bào có rất ít loại, các loại tế bào đều có hình dạng giống nhau. 

B. Tế bào có rất nhiều loại, các loại tế bào khác nhau có hình dạng giống nhau. 

C. Tế bào có kích thước lớn, kích thước trung bình của tế bào lớn hơn 100 micrômét.

D. Tế bào có kích thước rất nhỏ, kích thước trung bình của tế bào từ 0,5 đến 100 micrômét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tế bào có nhiều loại. Các loại tế bào khác nhau có hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu, hình đĩa, hình nhiều cạnh, hình thoi, hình sao, …

- Tế bào thường rất nhỏ, kích thước 0,5 đến 100 micrômét (µm).

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu