Bài 12.3 trang 32 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các nhận xét sau:

(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia của các tế bào. 

(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.

(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới. 

(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.

(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào.

(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào. 

(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể. 

(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể. 

Các nhận xét đúng là:

A. (1), (4), (5), (8). 

B. (1), (2), (3), (6).

C. (3), (5), (8) 

D. (4), (6), (7).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia của các tế bào. - Đ

(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.- S

(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới. - S

(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới. - Đ

(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào. - Đ

(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào. - S

(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể. - S

(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể. - Đ

Lời giải chi tiết

Đáp án A


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu