Giải bài 12.7 trang 34 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Viết các thành phần giống nhau, khác nhau của tế bào nhân sơ và nhân thực vào bảng dưới đây.

Loại tế bào

Thành phần tế bào

Giống nhau

Khác nhau

Tế bào nhân sơ

 

 

Tế bào nhân thực

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

Loại tế bào

Thành phần tế bào

Giống nhau

Khác nhau

Tế bào nhân sơ

- Màng sinh chất

- Tế bào chất

- Chưa có nhân hoàn chỉnh

- Không chứa bào quan có màng.

Tế bào nhân thực

- Có nhân và các bào quan có màng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 14 phiếu