Giải bài 12.6 trang 33 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Dưới đây là các bước của quy trình quan sát tế bào biểu bì hành tây. 

(1) Đậy lamen và sử dụng giấy thấm để thấm phần nước thừa. 

(2) Dùng kim mũi mác khoanh một mảnh biểu bì có kích thước 1cm x 1cm và khẽ tách lấy lớp tế bào biểu bì. 

(3) Đặt lớp biểu bì lên lam kính. 

(4) Nhỏ một giọt nước cất lên lớp biểu bì trên lam kính. 

(5) Vẽ hình quan sát được dưới kính hiển vi. 

(6) Quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi quang học. 

Thứ tự sắp xếp đúng các bước là: 

A. (1), (3), (4), (6), (5), (2). 

B. (2), (3), (4), (1), (6), (5). 

C. (2), (1), (3), (5), (6), (4). 

D. (4), 6), (5), (1), (3), (2).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tế bào biểu bì hành tây

1. Dùng kim mũi mác khoanh một mảnh biểu bì có kích thước 1cm x 1cm và khẽ tách lấy lớp tế bào biểu bì.

2. Đặt lớp biểu bì lên lam kính. quan sát tế bào biểu bì hành tây

3. Nhỏ một giọt nước cất lên lớp biểu bì trên lam kính. 

4. Đậy lamen và sử dụng giấy thấm để thấm phần nước thừa. 

5. Quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi quang học. 

6. Vẽ hình quan sát được dưới kính hiển vi. 

Lời giải chi tiết

Đáp án B


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu