Giải bài 12.5 trang 33 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Phương án nào sau đây sắp xếp đúng thứ tự các bước của quy trình quan sát tế bào trứng cá?

(1) Nhỏ một ít nước vào đĩa petri. 

(2) Dùng kim mũi mác khuấy nhẹ để trứng cá tách rời nhau. 

(3) Dùng thìa lấy một ít trứng cá cho vào đĩa petri. 

(4) Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường hoặc bằng kính lúp. 

(5) Vẽ hình mà em quan sát được. 

A. (2), (4), (3), (1), (5). 

B. (3), (1), (2), (4), (5). 

C. (4), (1), (2), (3), (5). 

D. (3), (1), (2), (5), (4).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tế bào trứng cá:

1. Dùng thìa lấy một ít trứng cá cho vào đĩa petri.

2. Nhỏ một ít nước vào đĩa petri.

3. Dùng kim mũi mác khuấy nhẹ để trứng cá tách rời.

4. Quan sát hình dạng tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp.

5. Vẽ hình mà em quan sát được. 

Lời giải chi tiết

Đáp án B


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu