Bài 1,2 mục II trang 43 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 43 VBT Sinh học 9:Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố …………, là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc …………, bao gồm hàng trăm đơn phân là …………… thuộc hơn 20 loại khác nhau. Trình tự sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính ………… của prôtêin. Mỗi phân tử prôtêin không chỉ ………… bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin mà còn do cấu trúc …………… như hình dạng, số chuỗi axit amin.

Lời giải chi tiết:

Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C, H, O, N, là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin thuộc hơn 20 loại khác nhau. Trình tự sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin. Mỗi phân tử prôtêin không chỉ đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin mà còn do cấu trúc không gian như hình dạng, số chuỗi axit amin.

Bài tập 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như là ………………………… của tế bào, …………………… quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành …………… của cơ thể.

Lời giải chi tiết:

Prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như là thành phần cấu trúc của tế bào, xúc tác và điều hòa các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmôn), bảo vệ cơ thể (kháng thể), vận chuyển, cung cấp năng lượng… liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Prôtêin

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.