Bài 1,2 mục II trang 20,21 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 20,21 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về ………………………

Ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào, NST có cấu trúc điển hình gồm …………… dính với nhau ở tâm động

NST là cấu trúc mang ……………… có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của …………… đưa đến sự ……………, nhờ đó các gen quy định …………………… di truyền được qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Lời giải chi tiết:

Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định.

Ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào, NST có cấu trúc điển hình gồm hai crômatit dính với nhau ở tâm động

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôcủa NST , nhờ đó các gen quy định tính trạng di truyền được qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Bài tập 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là ……………, được kí hiệu là 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là ……………, kí hiệu n NST.

Lời giải chi tiết:

Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, được kí hiệu là 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu n NST.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Nhiễm sắc thể

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.