Bài 1,2 mục II trang 10,11 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1, 2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ kiến thức trang 10,11 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

Kiểu hình trội có thể là ………… (thể đồng hợp trội và thể dị hợp). Vì vậy để xác định được kiểu gen của nó cần phải …………, nghĩa là lai với cá thể mang tính trạng ………… Điều này có tầm quan trọng trong sản xuất

Tương quan trội – lặn là hiện tượng ……………… ở giới sinh vật, trong đó tính trạng ……………… thường có lợi, vì vậy trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng ……………… để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.

Lời giải chi tiết:

Kiểu hình trội có thể là thuần chủng hoặc không thuần chủng (thể đồng hợp trội và thể dị hợp). Vì vậy để xác định được kiểu gen của nó cần phải lai phân tích, nghĩa là lai với cá thể mang tính trạng lặn. Điều này có tầm quan trọng trong sản xuất.

Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi, vì vậy trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.

Bài tập 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Bên cạnh tính trội hoàn toàn còn có trường hợp tính trội ……………… (tính trạng trung gian) do thể dị hợp biểu hiện.

Lời giải chi tiết:

Bên cạnh tính trội hoàn toàn còn có trường hợp tính trội không hoàn toàn (tính trạng trung gian) do thể dị hợp biểu hiện.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài