Bài 1 mục III trang 111 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 111 VBT Sinh học 9: Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Đề bài

Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển hưng thịnh

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

    + Các cá thể hỗ trợ nhau: bồ nông xếp thành hàng để cùng bắt cá, trâu rừng thường sống thành đàn để kiếm ăn và chống lại kẻ thù, sư tử, chó sói đi săn theo đàn

    + Các cá thể cạnh tranh lần nhau: hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật, trâu rừng đực đánh nhau trang giành con cái trong mùa sinh sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí