Bài 1,2 mục II trang 97,98 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 97,98 VBT Sinh học 9: Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm ……………… của thực vật. Mỗi loài cây thích nghi với những điều kiện ………… khác nhau. Có nhóm cây ……………… và ……………….

Lời giải chi tiết:

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình tháisinh lí của thực vật. Mỗi loài cây thích nghi với những điều kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng

Bài tập 2

Ánh sáng có ảnh hưởng gì tới động vật? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Hoạt động của động vật

B. Khả năng sinh trưởng của động vật

C. Khả năng sinh sản của động vật

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết:

Ánh sáng có ảnh hưởng đến mọi hoạt động sống ở động vật: hoạt động của động vật; khả năng sinh trưởng, sinh sản của động vật.

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí