Bài 1,2 mục II trang 57 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 57 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Thường biến là những biến đổi ở ……………… phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Thường biến thường biểu hiện ……………… theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

Lời giải chi tiết:

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Thường biến thường biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

Bài tập 2

Mức phản ứng là gì? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

B. Là khả năng sinh vật có thể phản ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường

C. Là mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện sống khác nhau

D. Cả B và C

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án A. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.