Bài 1,2 mục II trang 45 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 45 VBT Sinh học 9:Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu của ……………

Lời giải chi tiết:

Sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu của mARN.

Bài tập 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Mối quan hệ giữa các gen và tính trạng được thể hiện trong sơ đồ gen (ADN) → mARN → prôtêin → tính trạng. Trong đó trình tự các ……………… trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit ……………, thông qua đó ADN (gen) quy định trình tự ………………… trong chuỗi axit amin cấu thành prôtêin và biểu hiện thành tính trạng.

Lời giải chi tiết:

Mối quan hệ giữa các gen và tính trạng được thể hiện trong sơ đồ gen (ADN) → mARN → prôtêin → tính trạng. Trong đó trình tự các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN, thông qua đó ADN (gen) quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành prôtêin và biểu hiện thành tính trạng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.