Bài 1,2 mục II trang 140 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 140 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây gây rừng là ………… quan trọng nhằm ………… và khôi phục môi trường đang bị suy thoái.

Thảm thực vật có tác dụng chống …………… đất, giữ …………… cho đất. Thực vật còn là ………… và …………… của các loài sinh vật khác.

Trồng cây gây rừng kết hợp với việc bảo vệ các loài sinh vật sẽ góp phần bảo vệ các …………….

Lời giải chi tiết:

Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây gây rừng là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ và khôi phục môi trường đang bị suy thoái.

Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất. Thực vật còn là thức ăn và nơi ở của các loài sinh vật khác.

Trồng cây gây rừng kết hợp với việc bảo vệ các loài sinh vật sẽ góp phần bảo vệ các nguồn gen quý.

Bài tập 2

Mục đích của ứng dụng công nghệ sinh học trong việc bảo vệ thiên nhiên?

Lời giải chi tiết:

Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thiên nhiên giúp lưu trữ và bảo vệ các nguồn gen quý hiếm của tài nguyên sinh vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí