Bài 1,2 mục II trang 131 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 131 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng tới …………… và gây ra ………… cho con người và sinh vật. Con người hoàn toàn có khả năng …………… ô nhiễm.

Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm môi trường như biện pháp …………… và ……………, cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như …………, …………, xây dựng nhiều công viên, trồng ………… để hạn chế ………… và …………….

Cần tăng cường công tác …………… và giáo dục để nâng cao …………… và …………… của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

Lời giải chi tiết:

Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật. Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm.

Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm môi trường như biện pháp xử lí chất thải công nghiệp và sinh hoạt, cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như năng lượng giónăng lượng mặt trời,… xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chế ô nhiễm và điều hòa khí hậu.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

Bài tập 2

Trách nhiệm bảo vệ môi trường là của (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Mỗi cá nhân trong cộng đồng

B. Mọi đoàn thể, tổ chức xã hội

C. Mọi quốc gia trên thế giới

D. Cả A, B và C.

Lời giải chi tiết:

Trách nhiệm bảo vệ môi trường là của mỗi cá nhân trong cộng đồng

Chọn đáp án A 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí