Bài 1,2 mục II trang 118,119 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 118,119 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Hệ sinh thái bao gồm …………… và ………… của quần xã (sinh cảnh), Hệ sinh thái là một hệ thống ………… và tương đối …………

Các sinh vật trong quần xã gắn bó với nhau bởi nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ ………… có vai trò quan trọng được thể hiện qua …………… và …………

Lời giải chi tiết:

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Các sinh vật trong quần xã gắn bó với nhau bởi nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ dinh dưỡng có vai trò quan trọng được thể hiện qua chuỗi  lưới thức ăn.

Bài tập 2

Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm những thành phần chủ yếu nào? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. Sinh vật sản xuất

B. Sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật phân giải

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết:

Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm: Sinh vật sản xuất, Sinh vật tiêu thụ và  Sinh vật phân giải

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí