Bài 1,2,3 mục II trang 94 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 94 VBT Sinh học 9: Môi trường sống của sinh vật là gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Môi trường sống của sinh vật là gì?

Lời giải chi tiết:

Môi trường sống của sinh vật là tất cả những gì bao quanh sinh vật.

Bài tập 2

Điền từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Nhân tố sinh thái là những …………… của môi trường tác động tới sinh vật. Các nhân tố sinh thái được chia thành hai nhóm: ………………… và ……………… Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái …………… và nhân tố sinh thái ……………….

Lời giải chi tiết:

Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Các nhân tố sinh thái được chia thành hai nhóm: nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

Bài tập 3

Giới hạn sinh thái là gì?

Lời giải chi tiết:

Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.