Trung Quốc


Tóm tắt mục II. Trung Quốc

II. Trung Quốc

1. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (chỉ cần nắm được sự thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)

* Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản (1946 - 1949)

- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.

Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân đội Đảng Cộng sản thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc.

- Cuối năm 1949, nội chiến kết thúc. Lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan.

- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập.

Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Công Hòa nhân dân Trung Hoa

* Ý nghĩa

- Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc, chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

- Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

- Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Video tư liệu: Ngày thành Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949)

 

2. Công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978):

- Tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới.

- Đến Đại hội XIII (10/1987), được nâng lên thành Đường lối chung của Đảng:

a. Về kinh tế:

- Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa, nhằm hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc, biến Trung Quốc thành nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

- Sau 20 năm, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao (GDP tăng 8%/năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

- Nền Khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian).

b. Về đối ngoại: có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế của nước này này càng được nâng cao.

- Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…

- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

- Vai trò và vị trí của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế, thu hồi chủ quyền Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999).

- Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được Đài Loan.

Trung Quốc thu hồi chủ quyền với Hồng Kông (1997)

 

3. Mở rộng: Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc:

- Đổi mới đất nước bắt đầu từ kinh tế, lấy kinh tế làm trọng tâm.

- Kiên định trước sự lãnh đạo của Đảng và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Thực hện cải cách mở cửa nhưng trên nguyên tắc bảo vệ độc lập chủ quyền.

- Xây dựng và phát triển đất nước phải gắn liền với ổn định chính trị xã hội giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

ND chính

- Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- Nội dung công cuộc cải cách - mở cửa (từ 1978).

- Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam từ công cuộc cải cách mở của ở Trung Quốc.

 

Sơ đồ tư duy Trung Quốc

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.